Ulla Gustavsson
Ulla Gustavssons huvudsakliga inriktning är att formge textil för inredningsändamål.
Efter avslutad utbildning på Konstfackskolan 1975-79 har Ulla frilansat som designer av bl.a. mattor, tapeter, gardiner och bäddtextil.

Inspirationskällorna växlar- säger Ulla. Det kan vara olika naturelement eller fragment från traditionell svensk folkkonst. Samtida bildkonst kan också inspirera. Med öppet sinne kan allt jag ser förvandlas till mönsterbilder.

Jag tecknar mycket och ofta. Det som ska bli bruksföremål skannas och behandlas i datorn för att anpassas till den aktuella produktionen. Jag tycker också om att frihandsteckna och måla, de skisserna blir mera som enstaka konststycken.

Det föremål som ger den största konstnärliga friheten är mattan. Det är både roligt och svårt.
En matta ska både smycka, tilltala och passa i sin omgivning.

Klicka på bilderna här intill för att se exempel på friare övningar. För att se designverksamheten gå till: www.virtuelli.se

Kontaktuppgifter:
Ulla Gustavsson
ulla@virtuelli.se
070-27 97 457